ΣΦΑΛΜΑ MYSQL: επιλέξτε * από z_store_config όπου όνομα = 'exp_default_language' και store_id = όριο 1 Έχετε σφάλμα στη σύνταξη SQL. ελέγξτε το εγχειρίδιο που αντιστοιχεί στην έκδοση διακομιστή MySQL για τη σωστή σύνταξη για χρήση κοντά στο «όριο 1» στη γραμμή 1